top of page

marketing

Fotografie z realizace

ONLINE MARKETING Vytváříme strategie pro sociální sítě, SEO a PPC reklamu a další online marketingové aktivity.

TRADIČNÍ MARKETING Připravujeme kampaně pro tiskoviny, televizi a rozhlas.

EVENT MARKETING Plánujeme a realizujeme marketingové kampaně pro eventy.

NETRADIČNÍ MARKETING Velmi rádi vymýšlíme a realizujeme i netradiční formy marketingu

Fotografie z realizace
Fotografie z realizace
Fotografie z realizace
Fotografie z realizace

GUERILLA M. Nekonvenční a často překvapivé způsoby jak zaujmout zákazníky.

INFLUENCER M. Princip marketingu spočívá v použití osobností s velkým dosahem na sociálních sítích k propagaci služeb či produktů.

EXPERIMENTÁLNÍ M. Tato forma marketingu se snaží vytvořit zákaznickou zkušenost, která spojuje produkt nebo službu s emocemi a zážitky.

AMBIENT M. Využívání neobvyklých míst k umístění reklamního sdělení. 

CONTENT M. Spočívá v tvorbě a sdílení cenného obsahu, který má potenciál přilákat a angažovat zákazníky.

AMBASADORSKÝ M. Tento typ marketingu využívá loajality a pozitivního vztahu zákazníků k značce. Často se prezentuje tak, že firmy najímají své zákazníky, aby se stali ambasadory.

Fotografie z realizace

V temných zákoutích marketingových strategií se skrývají tajemné a neodhalené síly. Jakýsi Edgar, jenž prochází těmi nejtemnějšími rohy duší a objevuje onu esenci, která láká a přitahuje. Jeho marketing je jako poezie, která proniká pod povrch a rozehrává symfonii emocí.

Jeho slova jsou jako stín, který se zjevuje v nečekaných okamžicích, pohlcuje pozornost a předává poselství. Jeho strategie jsou jako záhada, kterou je třeba rozplést. Skrze nekonvenční kombinace slov a výtvarných prvků vytváří onen hypnotický efekt, který uvězní mysl a přinutí ji zapomenout na vše ostatní.

Marketing, jak ho známe, zde dostává nový rozměr. Je to hra se slovy, obrazy a emocemi. Je to tanec na hraně mezi realitou a fantazií, který překračuje hranice a vyvolává pocit ohromení. Jeho cílem není jen prodat produkt, ale ponořit spotřebitele do světa, který je něčím víc než jen pouhým nákupem.

Edgar by byl nadšen tímto surreálním světem marketingu. Jeho cit pro temnotu a mysterium by našel své místo v každé kampani, která se dotýká lidských niterných strachů a touze po poznání. Jeho slova by pronikala skrze všechny smysly a zachvátily by nejen mysl, ale i duši.

A tak se marketing stal hrou, ve které se poezií skloubí strategie a kreativita. Je to umění, které vyžaduje odvahu a smysl pro výjimečnost. Marketing jako Edgar – to je křehká rovnováha mezi světlem a temnotou, mezi logikou a iracionálností. Je to zrcadlo našich nejhlubších tužeb a obav. Je to zpověď a výzva. A je to věčné putování za hranice známého, za hranice obyčejnosti.

Vstupte do tohoto záhadného světa, kde marketing se promění v příběh. Připravte se na cestu, která vás přenese za hranice vašeho obvyklého vnímání. Ať jste připraveni být ohromeni, neboť marketing, jako Edgar, je připraven vás vtáhnout do svého podmanivého příběhu.

nabídka marketingových služeb
bottom of page